Raben Management Services sp. z o.o.

Podstawowe informacje

Nazwa:
Raben Management Services sp. z o.o.
Branża:
Transport i Logistyka
Siedziba:
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
Kontakt:
Marta.Szymborska@raben-group.com, +48 61 898 82 83
Strona WWW:
http://www.raben-group.com
Liczba pracowników:
4500

Kilka słów o firmie:

Grupa Raben świadczy usługi na rynku logistyki od ponad 80 lat. Oferuje kompleksowe usługi logistyczne - logistykę kontraktową, transport drogowy: krajowy, międzynarodowy, w tym do Europy Wschodniej. Świadczy także obsługę produktów świeżych, wymagających temperatury od 0 do 6 stopni w całym łańcuchu logistycznym, transport całopojazdowy oraz intermodalny, morski oraz powietrzny. Grupa posiada własne oddziały w 10. krajach Europy oraz dysponuje około 1 000 000 m2 powierzchni magazynowych.

CSR dla Miejsca pracy

Grupa Raben społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje jako dialog. Pragniemy bowiem zaangażować interesariuszy do wpływania na otoczenie firmowe, które stanowi ich mikroświat. Działania podejmowane przez firmę wynikają z informacji zwrotnych uzyskanych od jej kluczowych interesariuszy – także Pracowników. Łączą nas wspólne wartości, które stanowią swoiste DNA osób zatrudnionych w Grupie Raben. Przyjazne i bezpieczne środowisko pracy jest jednym z naszych celów CSR. Każdy z nas jest przedsiębiorcą na swoim stanowisku pracy. Jesteśmy otwarci na zmiany. Działamy z pasją. Rozwijamy się. Dążymy do doskonałości poprzez różnorodność.

Grupa Raben w ramach troski o Pracowników od 4 lat organizuje Tydzień Zdrowia. Pięciodniowy program promujący zdrowy tryb życia został opracowany przez specjalistów od wellnessu z Hotel Wellness proVita z Kołobrzegu.

Do Pracowników codziennie wysyłane są newslettery, które w tym roku dotyczyły zbilansowanej diety, właściwości wody, wpływu aktywności fizycznej na kondycję zdrowotną, siły pozytywnego myślenia oraz wyrażania wdzięczności. Dodatkowo, uczestnicy programu mogli wziąć udział w spotkaniach z dietetykami, trenerami fitness, ergonomistami, lekarzami, kosmetyczkami oraz masażystami. Ponadto, uczestnicy Zdrowego Tygodnia wzięli udział w niemal 50 kilometrowym rajdzie rowerowym. Tegoroczny Zdrowy Tydzień propagował również kulturalne rozrywki, wśród nich teatr, za sprawą przedstawienia Rokendrol albo mów mi teściu, rozgrywanego „na deskach” serwisu samochodów ciężarowych Raben Transport. Work-life balance promowany był również za sprawą warsztatów z fotografii.

Anonimowa ankieta przeprowadzona po badaniu pokazała, że Zdrowy Tydzień przekonał 92% Pracowników Grupy Raben, że warto zainteresować się zdrowym stylem życia i poświęcić zdrowiu więcej czasu.

W ramach troski o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników magazynowych od 2014 roku organizowane jest ogólnopolski konkurs Tańczący z paletami. Jego celem jest promocja precyzyjnego i bezpiecznego przewożenia ładunków w magazynie. Konkurs składa się z dwóch elementów: szkolenia z zasad bezpiecznego poruszania się wózkiem widłowym po magazynie oraz testu pisemnego z wiedzy przedstawionej podczas warsztatów, oraz zawodów - przejazdu z paletami i innymi niespodziankami (operatorzy wózków widłowych musieli m.in. przewieźć paletę z ustawioną na niej piłką w taki sposób, by jej nie strącić).

CSR dla Biznesu

Grupa Raben ma świadomość, że nie funkcjonuje w wydzielonej przestrzeni społecznej. Kieruje się słowami Miltona Friedmana, który pisał, że przedsiębiorstwo może tak długo kontynuować swoją działalność, jak długo społeczeństwo uważa, że jest mu ono potrzebne. Rozwój Grupy Raben, jej wzrost i innowacyjność przekładają się na jakość życia w otoczeniu. Firma realizuje projekty dotyczące obszarów wskazanych nam przez naszych interesariuszy: ochrony środowiska naturalnego i propagowania bezpieczeństwa drogowego. Jej celem jest również uświadamianie wagi transportu.

Projekty CSR realizowane przez firmę:

Banki Żywności

Grupa Raben planuje do końca 2015 roku przewieźć ok. 16000 palet z żywnością, z krótkim terminem przydatności. Do współpracy zaangażowane są wszystkie spółki Grupy Raben w Polsce, ponieważ produkty przewożone dla Banków Żywności wymagają różnych warunków w transporcie. Kolejnym krokiem w rozwoju inicjatywy będzie akcja skierowana do Klientów Grupy Raben i będzie miała na celu uświadamiać możliwość przekazywania towarów, które nieodpłatnie zostaną przewiezione w ramach współpracy do Banków Żywności.

Sesje dialogowe Wspólna Droga

Od października 2015 roku Grupa Raben rozpoczyna projekt sesji dialogowych, prowadzonych w ramach standardu AA1000SES. Do rozmów zaproszeni zostali interesariusze z trzech lokalizacji: Gądek, Straszyna oraz Grodziska Mazowieckiego. Celem projektu Wspólna Droga jest poznanie potrzeb i oczekiwań m.in. przedstawicieli lokalnych społeczności, dostawców usług oraz sąsiadów.

Inspekcja fotelików

Grupa Raben jest strategicznym partnerem logistycznym kampanii społecznej "Ogólnopolskie Inspekcje Fotelików". Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych pasażerów. Inspekcje odbywają się w różnych miastach Polski i polegają na sprawdzeniu doboru fotelika oraz poprawnego montażu i odpowiedniego zapięcia dziecka. Akcja umożliwia również konsultacje ze specjalistami, którzy radzą, jak można zwiększyć bezpieczeństwo przewożonych pociech.  

Kampania społeczna "Transport jest potrzebny"

W 2011 roku uruchomiliśmy kampanię, której celem jest uświadomienie wagi przewozów zarówno dla gospodarki, jak i w życiu każdego z obywateli. 

e-faktura = wyższa kultura

Grupa Raben w nietypowy sposób zachęca Klientów do zrezygnowania z papierowych wersji faktur na rzecz ich elektronicznego odpowiednika. Odstąpienie od papierowej wersji dokumentu oznacza posadzenie przez Grupę Raben drzewa. Do roku 2015 posadzono 7500 sadzonek, które w całym cyklu życia zneutralizują 750 kg dwutlenku węgla. 

Wolontariat pracowniczy Wykaż się inicjaTYwą

Od 2014 prowadzimy akcję wolontariatu pracowniczego Wykaż się inicjaTYwą. Jej celem jest zaktywizowanie do zachowań przedsiębiorczych, a przede wszystkim prospołecznych oraz ekologicznych, mających na celu wspieranie i rozwój społeczności lokalnej.