Orange Polska

Podstawowe informacje

Nazwa:
Orange Polska
Branża:
Telekomunikacja
Siedziba:
al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Kontakt:
odpowiedzialnybiznes@orange.com,
Strona WWW:
http://www.orange.pl
Fundacja korporacyjna:
Fundacja Orange

Kilka słów o firmie:

Orange Polska jest częścią światowej Grupy Orange, jednego z największych światowych operatorów telekomunikacyjnych. Dążymy do tego, aby marka Orange została najchętniej wybieraną marką telekomunikacyjną. Naszym celem jest zdemokratyzowanie rewolucji cyfrowej. Chcemy, aby to, co inni przedstawiają wyłącznie jako technologię, było jak najbardziej zrozumiałe, proste i przyjazne człowiekowi. Chcemy pokazać, w jaki sposób nasze produkty i usługi, wraz z naszymi ludźmi, zmieniają na lepsze codzienne życie każdego naszego klienta.

CSR dla Miejsca pracy

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Orange Polska to ponad 18 tys. osób w całym kraju. Dla nas społeczna odpowiedzialność zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą są relacje z pracownikami. Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby zapewnić im równe traktowanie, jasne kryteria oceny i awansu, a także umożliwić wszechstronny rozwój, możliwość realizacji swoich pasji oraz zainteresowań.

W Orange Polska nie zapominamy o podstawach, które pozwalają na stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Dbamy o bezpieczeństwo pracowników, ich zdrowie i godną emeryturę. Zapewniamy profilaktykę zdrowotną, promujemy też aktywność sportową, a w trudnych sytuacjach życiowych oferujemy pomoc i wsparcie. Wyniki cyklicznych badań opinii pracowników potwierdzają, że dobrze oceniają oni swoje miejsce pracy – 77% zespołu Orange pozytywnie ocenia firmę jako pracodawcę.
Prowadzimy wiele programów szkoleniowych, których celem jest rozwój kompetencji i odpowiednie przygotowanie pracowników do realizacji strategicznych wyzwań firmy. Podnoszą oni kwalifikacje specjalistyczne, językowe, mają możliwość skorzystania z dofinansowania nauki na studiach wyższych i podyplomowych, w tym MBA.

Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do zarządzania różnorodnością. Dbamy o równy dostęp do stanowisk, bez względu na płeć czy wiek. W naszej procedurze zatrudnienia, w części dotyczącej rekrutacji, dodaliśmy specjalną klauzulę o obowiązku rekomendowania kandydatury osób obojga płci na wszystkie stanowiska. Postawiliśmy sobie konkretne cele, takie jak utrzymanie do 2015 roku udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich na poziomie 35 % oraz wzrost do 65% stanowisk sukcesorów z przynajmniej jedną kobietą w grupie TOP 350.

Działaniem, które pomaga nam budować atmosferę współpracy i szacunku do każdego pracownika jest program Zdrowie na tak, skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy im wsparcie w uzyskaniu orzeczenia oraz w codziennym funkcjonowaniu w pracy. W ramach programu, pracownicy, którzy dostarczą pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, mogą skorzystać z dodatkowego pakietu usług medycznych. Odpowiadamy również na pytania i wątpliwości menedżerów związane z zarządzaniem osobami z niepełnosprawnością. Dokładamy wszelkich starań, aby być pracodawcą otwartym na wszystkich pracowników, których kompetencje mogą przyczyniać się do rozwoju naszej organizacji. Potwierdzeniem wagi, jaką przywiązujemy do tematu różnorodności jest fakt, że jesteśmy nie tylko sygnatariuszem ,ale też opiekunem Karty Różnorodności w Polsce.

Wśród nas jest wielu ludzi wrażliwych społecznie, którzy chętnie i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą oraz dobrą energią z innymi. To nasi wolontariusze. W 2014 roku ponad 3 tys. osób pracowało pro bono w różnego rodzaju programach edukacyjnych i pomocowych.