Komunikat firmy CSR.pl

Patronat CSRpl: Verba Veritas - konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej - bardziej efektywnej - praktyce biznesowej.


Szczegóły dostępne TUTAJ


.

Patronat CSRpl: Verba Veritas - konkurs na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu