Komunikat firmy CSR.pl

Patronat CSR.pl: Konkurs Ekoodpowiedzialni w Biznesie

O prestiżowy tytuł ekoodpowiedzialnych w biznesie mogą ubiegać się podmioty z sektora przemysłu i jego otoczenia, które w swojej strategii działania uwzględniają aspekty ochrony środowiska, a także pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych.


Zgłoszenia do V edycji konkursu należy nadsyłać do 30 czerwca 2015 r.


Szczegóły na stronie www.ecomanager.pl.


 

Patronat CSR.pl: Konkurs Ekoodpowiedzialni w Biznesie