Komunikat firmy CSR.pl

Serwis CSR.pl patronem medialnym konferencji " Biznes Społecznie Odpowiedzialny - dobre praktyki i nowa perspektywa"

Tematem konferencji, która odbędzie się 23 lutego w Olsztynie, jest „Biznes społecznie odpowiedzialny - dobre praktyki i nowa perspektywa".


CSR, czyli po ang. corporate social responsibility, to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. 23 lutego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji WMARR S.A. w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91a) odbędzie się konferencja na ten temat. Wśród prelegentów są naukowcy a także przedsiębiorcy, którzy stosują CSR w praktyce. M.in. prof. Andrzej Blikle z Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Gospodarki wygłosi wykład pt. „Biznes z ludzką twarzą", a Paweł Niziński z CR nawigator opowie o korzyściach ekonomicznych jakie przynosi CSR. W programie są też prezentacje praktyk i ciekawych inicjatyw w zakresie efektywnej współpracy z interesariuszami (wolontariat pracowniczy).


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, powinny wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do 18 lutego na adres a.gajewska@wmarr.olsztyn.pl lub faxem, na numer: 89 521 12 60.


Konferencja jest częścią projektu ,,Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2013+", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji można znaleźć na stronie warmia.mazury.pl (kliknij TUTAJ, by przejść na stronę). Patronat medialny: Newsweek Polska, CSR.PL, metropolia.info

Serwis CSR.pl patronem medialnym konferencji " Biznes Społecznie Odpowiedzialny - dobre praktyki i nowa perspektywa"